KADRA

Zespół pedagogiczny Przedszkola tworzą wykwalifikowani nauczyciele wychowania przedszkolnego posiadający różnorodne zainteresowania i predyspozycje o charakterze artystycznym. Jednocześnie, staramy się, aby zawsze były to osoby o szczególnym profilu osobowościowym, łączące w sobie cechy dobrego opiekuna – przyjaciela i nauczyciela -przewodnika. Wszyscy nauczyciele objęci są programem doskonalenia zawodowego. Pracę nauczycieli dzielnie wspierają panie z personelu pomocniczego. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że ich praca jest ważna, a często wręcz nieoceniona z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania Przedszkola. Dlatego też na stanowiska pomocnicze (pomoce pedagogiczne, obsługa) dobierane są osoby o cechach osobowościowych szczególnie przydatnych w pracy z Dziećmi.
Kadra pedagogiczna i pracownicy przedszkola: 

[oxilab_flip_box id=”7″]

[oxilab_flip_box id=”6″]

[oxilab_flip_box id=”8″]