Pakiet bezpłatnych zajęć dla dzieci 5-6-letnich

Nazwa zajęćKrótki opis zajęćCzęstotliwość zajęćCzas zajęćKorzyści płynące dla Dziecka
LabosferaPodczas zajęć dzieci będą wykonywały i opisywały bezpieczne eksperymenty chemiczne. Zadaniem dzieci będzie zarówno przeprowadzenie eksperymentu jak i jego opisywanie oraz w miarę możliwości wyciąganie wniosków. Podczas wykonywania eksperymentów dzieci będą: przelewać, odmierzać oraz przesypywać materiały potrzebne do wykonania doświadczenia.2 x w miesiącu30 minutZajęcia umożliwią dzieciom rozwój logicznego myślenia, planowania wykonywanych działań oraz podejmowania prób wyciągania wniosków. Ponadto wykonywanie eksperymentów prawidłowo wpłynie na rozwój mięśni palców u rąk – motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, a także koncentracji uwagi.
JogaPodczas zajęć dzieci będą wykonywały m.in. ćwiczenia na matach, ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne.1 x w tygodniu30 minDzięki zajęciom dziecko zwiększa świadomość własnego ciała, rozciąga się, czyli niweluje napięcie, uczy prawidłowego oddechu.
Tańcowała igła z nitką – warsztaty krawieckieDzieci zapoznają się z zawodem krawcowej oraz jej narzędziami. Podczas zajęć dzieci będą miały do dyspozycji igły dla nich przeznaczone i wykonywać będą takie ćwiczenia jak: nawlekanie, przeplatanie, segregowanie oraz wiązanie supełków.2 x w miesiącu30 minDzięki zajęciom dzieci usprawniają działanie mięśni palców u rąk – motorykę małą, z większą łatwością nauczą się wiązać buty, nawlekać niewielkie przedmioty, dopasowywać wielkość przedmiotów to otworów.
Gimnastyka poranna z profilaktyką wad postawyNa tych zajęciach dzieci będą wykonywały ćwiczenia, które pozytywnie wpłyną na utrzymywanie prawidłowej postawy ciała. Ruch z wykorzystaniem przyborów gimnastycznych korzystnie wpłynie na dotlenienie organizmu, a co za tym idzie lepszą koncentrację podczas zajęć dydaktycznych.Codziennie20 minZajęcia rozbudzają motywację do podejmowania wysiłku i ćwiczeń, uczą przyjmować i utrzymywać prawidłową postawę ciała, przeciwdziałają utrwalaniu i pogłębianiu się wad postawy. Dzięki zajęciom zwiększa się samoświadomość ciała dziecka.
Mały PicassoPodczas zajęć  kładziemy nacisk na zapoznanie Dzieci z różnorodnymi technikami plastycznymi. Na zajęciach dzieci będą malowały, wydzierały, lepiły oraz wykonywały proste elementy scenografii, strojów, prostych kukiełek. Celem zajęć jest poznanie podstawowych technik plastycznych.2 x w miesiącu30 minZajęcia pozytywnie wpływają na rozwój mięśni palców u rąk, tzw. motorykę małą, pobudzają zmysł estetyki i potrzeby tworzenia, rozbudzają kreatywność i wyobraźnię, a także uczą odzwierciedlania emocji w sztuce.    
LogorytmikaPodczas zajęć dzieci będą wykonywały różnego rodzaju ćwiczenia logopedyczne z wykorzystaniem rytmu muzycznego. Duży nacisk położony będzie na ćwiczenia oddechowe, dźwiękonaśladowcze oraz grę na instrumentach.2 x w miesiącu30 minZajęcia wpływają na poprawę koordynacji ruchowej  oraz  koncentracji dziecka. Dzięki zajęciom dziecko wykazuje się większą wrażliwością muzyczną, lepiej rozwiniętym poczuciem rytmu oraz umiejętnością prawidłowego oddychania. 
Mierz wysoko – cykl spotkań z ciekawymi ludźmiWarsztaty podczas, których dzieci będą miały okazję poznać ciekawe zawody, porozmawiać z inspirującymi ludźmi, zapoznać się z atrybutami związanymi z danym zawodem.1 x w miesiącu30 minDzięki warsztatom dzieci poznają otaczający świat, tajniki bliżej znanych i nieznanych zawodów, rozwijają kompetencje społeczne w tym umiejętności swobodnego wypowiadania się na forum, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi osobami.    
DzwonkiPodczas zajęć dzieci zapoznają się z dzwonkami chromatycznymi, wykonywać będą: ćwiczenia rytmizujące i odwzorowujące,  podczas których będą podejmowały próby odwzorowania piosenek ze słuchu, zapoznają się z wartościami rytmicznymi nut i wiele innych.2 x w tygodniu30 minDzięki zajęciom u dziecka kształtuje się zdolność precyzyjnego słyszenia i różnicowania dźwięków, poczucia rytmu, doskonali się koordynacja całego ciała. Zajęcia wpływają również na zdolności pamięciowe.
Warsztaty bębniarskieNa warsztatach bębniarskich dzieci będą rozwiązywać zagadki muzyczne, zapoznają się z wyglądem i historią bębnów oraz dokonywać będą analizy słuchowej wybranych utworów. Ponadto tworzyć będą nowe aranżacje muzyczne.2 x w tygodniu30 minZajęcia wpływają na lepsze poczucie rytmu u dziecka, przygotowują je do ćwiczeń wokalnych. Ponadto uwrażliwiają dziecko na świat muzyczny, zapoznają je różnymi gatunkami muzyki.
Tańce połamańceZajęcia taneczne pozwalające na swobodną interpretację ruchową naszych ulubionych utworów.1 x w tygodniu30 minZajęcia wpływają na rozwój ruchowy dzieci, rozładowują napięcie. Dzieci mogą wyrażać siebie, kształtować poczucie rytmu i czerpać radość z ruchu.
Mały kuchcikPodczas zajęć uczymy się: ugniatać ciasto, przyprawiać sałatki, tworzyć wiosenne kanapki. Każde zajęcia poprzedzone są zajęciami dydaktycznymi, podczas których dzieci poszerzają swoją wiedzę na temat wykonywanego dania.1 x w miesiącu30 minZajęcia pozwalają dzieciom na zapoznanie się z różnymi smakami, poznać zasady bezpieczeństwa podczas przygotowywania posiłków. Zajęcia pozwalają na odkrywanie nowych smaków, zapachów i struktur jedzenia, uczą samodzielności i prawidłowego posługiwania się przyborami kuchennymi.
Zdrowy PrzedszkolakNa zajęciach z profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia dzieci zapoznają się z piramidą zdrowia, wykonają jej makietę, dokonają podziału żywności na zdrową i niezdrową, wykonają eksperymenty i doświadczenia pozwalające lepiej zrozumieć wpływ, np. cukru na nasz organizm.2 x w miesiącu30 minZajęcia pozwalają dzieciom na zapoznanie się z różnorodnymi produktami, a z czasem wpływają na dokonywanie przez nie prawidłowego podziału na produkty zdrowe i niezdrowe dla naszego organizmu. Dzieci dostrzegają pozytywne korzyści płynące ze spożywania pewnych grup produktów, dowiadują się, co wpływa na nasze zdrowie.
Matematyka na wesołoZabawy matematyczne realizowane w oparciu o autorski program napisany na podstawie metody Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej podczas których dzieci m.in. przeliczają, dokonują pomiarów przedmiotów z wykorzystaniem różnych miar, tworzą zbiory i je porównują, układają historyjki logiczne.1 x w miesiącu30 minZajęcia wpływają na rozwój logicznego myślenia, poszerzają kompetencje matematyczne, uczą wytrwałości i szukania różnych dróg rozwiązań danego zagadnienia, samodzielne szukanie rozwiązań wpływa również na budowanie pewności siebie.
Małe BHPDzieci poznają zasady bezpiecznej zabawy w domu, przedszkolu i na dworze. Uczą się rozpoznawać różne zagrożenia, które mogą je spotkać każdego dnia i dowiadują się w jaki sposób ich unikać. Podczas zajęć dzieci dokonują wyborów prawidłowych postaw na podstawie zdjęć, historyjek obrazkowych, filmów i opowiadań.1 x w miesiącu30 minZajęcia uczą dzieci samodzielności, rozwijają spostrzegawczość oraz myślenie przyczynowo – skutkowe. Ponadto poszerzają wiedzę na temat zagrożeń wokół nas oraz pozwalają dziecku na znajdowanie prawidłowych rozwiązań w sytuacji zagrożenia.
PrzyrodnikDzieci poznają przyrodę wszystkimi swoimi zmysłami i poprzez działania praktyczne, np. sadzą fasolę, pielęgnują kwiatki, topią śnieg.1 x w miesiącu30 minZajęcia wpływają na uwrażliwienie dziecka na otaczający świat, uczą prawidłowych postaw i szacunku wobec roślin i zwierząt. Dzieci uczą się świata przyrody poprzez wykonywanie własnych obserwacji i doświadczeń.
Język lata jak łopataPodczas zajęć dzieci będą pracować z historyjkami obrazkowymi, ilustracjami oraz opowiadaniami. Ponadto wykonywać będą ćwiczenia usprawniające aparat mowy oraz ćwiczenia wpływające na kształtowanie prawidłowej artykulacji głosek z szeregu szumiącego (sz, rz, cz, dż), a także głoski r.2 x w miesiącu30 minZajęcia kształtują u dziecka umiejętność tworzenia własnych eksperymentów językowych, nadawania znaczenia czynnością, nazywania ich oraz tworzenia żartów językowych i sytuacyjnych. Uczą aktywnego słuchania i odpowiadania na pytania, konstruowania prostych wypowiedzi oraz tworzenia opowiadań.
Literkowe ABCPodczas zajęć dzieci biorą udział w zabawach, które mają na celu przygotować je do nauki czytania. Zabawy polegają na kreśleniu kształtów literopodobnych w różnorodnych materiałach, czytaniu globalnym wyrazów (początkowo z ilustracjami), dzieleniu wyrazów na sylaby.2 x w miesiącu30 minDzięki zajęciom dziecko łatwiej oswaja się z literami i chętniej podejmuje próby zabawy z nim. Po zajęciach dziecko z łatwością rozpoznaje zapis swojego imienia, czyta wyrazy globalne, dzieli wyrazy na sylaby. Zdobyte umiejętności ułatwiają dziecku naukę pisania i czytania w późniejszym czasie.
Nie jestem sam – zajęcia rozwijające obszar społecznyPodczas zajęć dzieci będą układać historyjki obrazkowe, odgrywać scenki, słuchać opowiadań. Dzieci będą brały udział w zabawach paluszkowych, relaksacyjnych, integracyjnych i innych.1 x w miesiącu30 minDzięki zajęciom dziecko nawiązuje współpracę w grupie, buduje się w nim poczucie przynależności do grupy. Po zajęciach dziecku łatwiej jest ocenić zachowanie swoje i/lub innych.
Jestem, potrafię, mam – zajęcia rozwijające obszar emocjonalnyNa zajęciach dzieci będą rozpoznawać emocje na piktogramach, ilustracjach, wcielać się w role i odgrywać scenki. Podczas zajęć nauczyciel stwarzać będzie dzieciom okazje do lepszego zrozumienia świata emocji poprzez  m.in.: zabawy teatralne, spotkania z literaturą oraz układanie historyjek obrazkowych.1 x w miesiącu30 minDzięki zajęciom dziecko uczy się rozpoznawać oraz nazywać emocje zarówno u siebie, jak i osób z najbliższego otoczenia. Dziecko poznaje sposoby na radzenie sobie z emocjami trudnymi, dowiaduje się jak reagować na emocje innych.