Komunikat Burmistrza Miasta Luboń

Luboń, 10 marca 2020 r.

Komunikat
Burmistrza Miasta Luboń

Szanowni Państwo,
jako Burmistrz Miasta Luboń w efekcie spotkań, w których uczestniczyli dyrektorzy lubońskich placówek oświatowych i pozostałych jednostek miejskich oraz członkowie Zespołu Zarządzania Kryzysowego, nie rekomenduję na dzień 10.03.2020 r. zamknięcia placówek oświatowych w Luboniu.
Jednocześnie wprowadza się zaostrzone środki bezpieczeństwa:
1. Kategorycznie zakazuje się przyprowadzania dzieci chorych do szkół, przedszkoli i żłobków.
2. Rodzic/Opiekun dziecka przyprowadzonego do placówki oświatowej z objawami chorobowymi zobowiązany będzie do natychmiastowego odbioru dziecka.
3. Prosimy Rodziców o rozważenie możliwości pozostawienia dzieci zdrowych w domu.
4. Odwołuje się wszystkie zajęcia dodatkowe w szkołach, a także wycieczki.
5. Zabrania się przychodzenia do placówek oświatowych chorym nauczycielom i pracownikom.
6. Zabrania się wstępu Rodzicom i Opiekunom do placówki oświatowej.
7. Obowiązują wprowadzone wcześniej w placówkach oświatowych zasady przestrzegania higieny.
Jednocześnie informuję, że Wojewoda Wielkopolski, Starosta Poznański oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny również nie rekomendują zamknięcia placówek oświatowych.

Rodziców proszę o przygotowanie się na decyzję o ewentualnym zamknięciu placówki oświatowej i opiekuńczej.

Przypominam również nr infolinii NFZ dot. postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem 800 190 590.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *