Nowa oferta i jubileuszowy rok!

Przed nami wyjątkowy, jubileuszowy rok pracy naszego przedszkola, które równo 20 lat temu rozpoczęło swoją działalność. Pragniemy, dla uhonorowania społeczności przedszkolnej i osobistego, wieloletniego zaangażowania pracowników placówki, aby przygotowywany przez nas plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na rok 2023/2024 poniekąd odzwierciedlał i podsumowywał pokonaną przez nas drogę rozwoju.

Planujemy cykl dwudziestu wydarzeń i imprez przedszkolnych, do uczestnictwa w których już dzisiaj serdecznie wszystkich zapraszamy, objętych wspólnym hasłem przewodnim „Dwudziestka na dwudziestolecie”.  Wśród tych wydarzeń znajdą się m.in. :

– Festyn Jubileuszowy

– Wielkoformatowa wystawa fotograficzna

– Rodzinne zawody sportowe

– Uroczysty koncert z okazji Święta Niepodległości

– Wspólna wigilia i spotkanie świąteczne

– Jubileuszowy bal karnawałowy

– Spektakl teatralny „Czarodziejscy Nauczyciele – Dzieciom”

– Majówka w plenerze

– Projekt „E-jubileusz”, polegający m.in. na zamieszczeniu na stronie internetowej przedszkola materiałów (w tym zdjęć i filmików) odnoszących się do historii placówki i jej wychowanków, w tym m.in. wywiady z naszymi absolwentami. Mamy wiele, bardzo miłych sygnałów, że młodzi, często dorośli dziś ludzie z ochotą wrócą pamięcią do czasu swojej edukacji przedszkolnej.

Nowe i kontynuowane oferty edukacyjne tzw. zajęć dodatkowych.

W tej chwili dokonujemy przeglądu bezpłatnych ofert edukacyjnych dla poszczególnych grup przedszkolnych, analizując w oparciu o doświadczenia ubiegłoroczne ich zasadność i efektywność z punktu widzenia potrzeb rozwojowych naszych wychowanków.

 W związku z planowanym uruchomieniem od września sali integracji sensorycznej (integracja wzroku, słuchu, węchu i dotyku, terapia ręki i motoryki małej) , w której kontynuowana będzie realizacja programów terapeutycznych IPET (obecnie dotycząca 3 wychowanków), zamierzamy wykorzystać stworzoną bazę materialną także dla zajęć grupowych.

 Miło nam też poinformować, że w ub. miesiącu przygotowaliśmy i złożyliśmy do Ministerstwa Edukacji i Nauki wniosek o dotację celową na dużą salę integracji sensorycznej (integracja ruchu i równowagi). Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.

Realizacja bezpłatnych zajęć edukacyjnych, ujętych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego w zakresie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym będzie przebiegała jak dotychczas, to znaczy, że będą prowadzone zajęcia z języka angielskiego, w wymiarze i na zasadach przewidzianych w obowiązującym rozporządzeniu MEiN. Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do rytmiki i religii.

Mamy nadzieję móc przedstawić Państwu kompletną ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych w pierwszych dniach września br.

Bardzo miłą wiadomością jest także to, że udało się nam porozumieć z UM Luboń w sprawie dzierżawy dodatkowego terenu, bezpośrednio przylegającego odo naszego ogrodu przedszkolnego, dzięki czemu spodziewamy się jego powiększenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *